Barneveld

Terug naar alle Gemeenten

Barneveld

Algemeen:

Kerkdiensten 10.00 en 18.30 uur
Geïnstitueerd 7 augustus 1895
Aantal leden per 1 januari 2023 - 1881
Aantal doopleden per 1 januari 2023 - 1968

Predikant:
Ds. J. Roos
Achterveldseweg 20
3772 NB Barneveld
tel. 0342-46 52 93
Consulent:
Ds. D.E. van de Kieft
Scriba: 
H. Morren
Valkseweg 80
3771 RG Barneveld
tel. 0342-74 57 50
e-mail: scriba@gginbarneveld.nl
Koster: 
W. Hazeleger
tel. 06-46 22 46 31
e-mail: koster@gginbarneveld.nl
Psalmberijming:
1773
Kerkblad:
Kerkespraak
Eindredactie:
tel. 0342-46 52 93
Administratie:
tel. 0342-42 41 14
e-mail: kerkespraak@gginbarneveld.nl
Verschijning - 1 x per 2 weken
Jongerenavonden:
tel. 0342-49 04 58
e-mail: gvanwelie@gginbarneveld.nl
Categorie vanaf 17 jaar:
Ontmoet 17+ regionale jongerenavonden op 2e vrijdag
van de maand in Barneveld, Elspeet, Uddel of
Scherpenzeel, www.ontmoetjongerenggin.nl
Categorie 13-16 jaar:
2e of 3e zaterdag van de maand 
Categorie 12 jaar:
1e of 2e zaterdag van de maand 
(september t/m juni) Aanvang: 19.20 uur
Vrijwilligersorganisatie:
Hart & Hand
tel. 06-50 41 23 32
tel. 06-11 49 48 79 (alleen voor verpleegartikelen)
e-mail: hartenhand@kliksafe.nl


IBAN kerk: NL31 RABO 0385 5783 77
IBAN diaconie: NL28 RABO 0385 5783 34
IBAN Hart & Hand: NL97 RABO 0385 5728 24 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 08210528
RSIN-nummer: 002715077

Voorheen bediend door:
Ds. E. Fransen 1895-1898
Ds. A. Janse 1898-1908 
Ds. A. Janse 1910-1915
Ds. J. Fraanje 1918-1949
Ds. Chr. van de Woestijne 1950-1970
Ds. A. van Straalen 1976-1981
Ds. A. van Straalen 1983-1992
Ds. A. Schultink 1998-2003


Kerktijden
- Hans de Vree
De gemeente van Barneveld is geïnstitueerd op 7 augustus 1895. Al in 1865 preekte oefenaar E. Fransen in de omgeving van Barneveld. De gemeente behoorde in de beginjaren tot de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis. In hetzelfde jaar nam ds. E. Fransen (die eerst oefenaar was geweest) een beroep aan naar deze gemeente. Hij diende de gemeente tot zijn overlijden in 1898. In datzelfde jaar nam ds. A. Janse een beroep aan, zodat de vacante periode maar van korte duur was. Hij diende de gemeente tot 1908. In die periode ging de gemeente mee met de Vereniging van 1907, zodat het vanaf dat moment bij de Gereformeerde Gemeenten behoorde. In 1910 keerde ds. A. Janse terug naar de gemeente, tot aan 1915. Opnieuw was de vacante periode niet van lange duur, want in 1918 nam ds. J. Fraanje het beroep van de gemeente aan. Hij heeft de gemeente meer dan 30 jaar gediend, tot aan zijn overlijden in 1949. Hij is van grote betekenis geweest voor de gemeente. In 1950 kwam ds. Chr. van de Woestijne over naar Barneveld. In 1953 liet de scheuring diepe sporen na in de gemeente. Degenen, die bij ds. Van de Woestijne bleven kerken, hadden geen kerkgebouw meer, zodat er in de Eierhal kerkdiensten gehouden werden. In 1955 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen. In 1970 ging ds. Van de Woestijne met emeritaat, waardoor er een vacante periode aanbrak. In 1976 nam kandidaat A. van Straalen een beroep aan naar de gemeente. Hij diende de gemeente tot 1992, zij het dat hij van 1981 tot 1983 de Amerikaanse gemeente van Paterson heeft gediend. In 1998 nam kandidaat A. Schultink een beroep aan naar de gemeente. Hij diende de gemeente tot 2003. In deze periode werden er plannen gemaakt om tot nieuwbouw te komen, omdat het kerkgebouw een ernstig zitplaatsentekort had. In 2004 nam ds. J. Roos een beroep van de gemeente aan. In 2008 kon het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen worden door ds. J. Roos. De gemeente kent nog ieder jaar een forse groei.

 

ANBI Documenten