Gouda-Gerbrandyweg

Terug naar alle Gemeenten

Gouda-Gerbrandyweg

Algemeen:

Kerkdiensten 10.00 en 18.30 uur
Geïnstitueerd 12 juli 1908
Aantal leden per 1 januari 2023 - 460
Aantal doopleden per 1 januari 2023 - 386

Predikant:
Vacant 
Consulent:
Ds. A. Geuze
Preses:
M.J. Visser
Zuidkade 132
2741 JH Waddinxveen
tel. 0182-61 38 89
Scriba:
J.W. van Berkum
Dagpauwoogstraat 12
2805 KV Gouda
tel. 0182-55 91 70
e-mail: scriba@ggin-gouda.nl
Koster:
M. Walraven
Gerbrandyweg 14
2805 BZ Gouda
tel. 0182-57 25 41
e-mail: r.walraven@ggin-gouda.nl
Psalmberijming:
1773
Kerkblad:
Kerkbode
(tevens kerkblad voor Berkenwoude)
Redactie en administratie: 
Kerkenraad Ger. Gem. in Ned.
tel. 0182-35 12 24 of 06-53 12 29 53 
e-mail: info@boonadvies.nl
Verschijning - 1 x per 2 weken
Jongerenavonden:
20-:
tel. 0182-60 18 83
e-mail: plus16@ggin-gouda.nl
16-:
tel. 0182-74 80 11 of 06-52 63 92 03
e-mail: min16@ggin-gouda.nl
12- "De Rode Draad" (basisschool groep 5-8):
tel. 0182-50 40 33
e-mail: rodedraad@ggin-gouda.nl
Contactpersoon voor studenten:
tel. 0182-39 56 02
Vrijwilligersorganisatie:
Kerkelijke hulpverlening
Gouda-Gerbrandyweg
Contactpersoon:
tel. 0182-52 03 23
e-mail: KHV@ggin-gouda.nl
Zendingscommissie:
Contactpersoon:
tel. 06-83 20 08 31
e-mail: gj.rozendaal@ggin-gouda.nl

IBAN kerk: NL49 RABO 0322 4636 45
IBAN diaconie: NL08 RABO 0322 4389 69
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24469987
RSIN-nummer: 807600635

Voorheen bediend door:
Ds. G. van Reenen 1916-1920
Ds. J. Overduin 1922-1924
Ds. R. Kok 1925-1930
Ds. A. de Blois 1935-1945
Dr. C. Steenblok 1946-1966
Ds. F. Mallan 1968-1972
Ds. A. van den Berg 1977-1980
Ds. A. Geuze 2007-2011
Ds. A. Geuze 2018-2022

Kerktijden
- Hans de Vree
De ontstaansgeschiedenis van de gemeente Gouda-Gerbrandyweg ligt aan het begin van de 20e eeuw. In een huis aan de Boelekade 125 worden samenkomsten gehouden door een groep mensen die zich niet kunnen vinden in de prediking die in andere Goudse kerken wordt gebracht. Op 12 juli 1908 wordt een vrije Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd in een dienst waarin ds. D.C. Overduin voorgaat. Lange tijd worden er diensten gehouden in de zaal Oranje-Nederland (Turfmarkt 54-56), totdat op 8 december 1936 een nieuw kerkgebouw aan het Stationsplein in gebruik wordt genomen. In 1910 zoekt de gemeente aansluiting bij het in 1907 ontstane kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In de loop van de jaren wordt de gemeente gediend door de predikanten: ds. G. van Reenen (1916-1920), ds. Joh. Overduin (1922-1924), ds. R. Kok (1925-1930), ds. A. de Blois (1935-1945), dr. C. Steenblok (1946-1966), ds. F. Mallan (1968-1972) en ds. A. van den Berg (1977-1980). Twee kerkelijke scheuringen gaan over de gemeente heen. In 1953 vindt er een scheuring plaats in het kerkverband. In Gouda is er vanaf die tijd een Gereformeerde Gemeente en een Gereformeerde Gemeente in Nederland. In de periode dat ds. A. van den Berg in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda staat, ontstaat er verschil van mening over diens prediking. Dat leidt er in 1980 toe dat een groot deel van de gemeente met ds. Van den Berg het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland verlaat. De gemeente buiten het verband kerkt aan het Stationsplein. Het deel van de gemeente dat binnen het kerkverband blijft, kerkt vervolgens in kerkgebouwen aan de Hoge Gouwe en aan de Turfmarkt, totdat in 1993 een nieuw kerkgebouw aan de Gerbrandyweg in gebruik wordt genomen. Van 2007 tot 2011 is ds. A. Geuze predikant van de gemeente Gouda-Gerbrandyweg. In 2009 wordt de gemeente aan het Stationsplein, die sinds 1980 buiten het kerkverband stond, weer in het kerkverband opgenomen. Dat betekent dat er vanaf 2009 in Gouda twee gemeenten zijn die behoren tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland: Gouda-Gerbrandyweg en Gouda-Stationsplein. Nadat ds. Geuze ruim 7 jaar predikant is geweest van de gemeente van Chilliwack in Canada, dient hij sinds november 2018 opnieuw de gemeente Gouda-Gerbrandyweg. De gemeente telt ongeveer 850 (doop)leden.

 

ANBI Documenten