Gouda-Stationsplein

Terug naar alle Gemeenten

Gouda-Stationsplein

Algemeen:

Kerkdiensten 10.00 en 18.30 uur
Geïnstitueerd 12 juli 1908
(van dec. 1980 - febr. 2009:
Ger. Gem. in Ned. buiten verband)
Aantal leden per 1 januari 2024 - 397
Aantal doopleden per 1 januari 2024 - 371

Predikant:
Ds. J.A. Weststrate
Regentesseplantsoen 13
2801 CK Gouda 
tel. 0182-74 80 72
Consulent:
Ds. A. Geuze
Scriba:
G. Suijker
Uiverplein 202
2802 GE Gouda
tel. 06-53 22 41 97
e-mail: scriba@gginst.nl
Koster:
C. Krijgsman
tel. 0182-61 99 99 of 06-11 40 88 65
Psalmberijming:
1773
Kerkblad:
Kerkbode 
Eindredactie:
e-mail: akrijgsman@gginst.nl
Administratie:
tel. 0184-60 28 46
e-mail: ldewith@gginst.nl
Verschijning - 1 x per maand
Jongerenavonden:
e-mail: jongerenggn@kliksafe.nl
Leiding 12+:
tel. 0182-36 21 20
e-mail: mcdejong@gginst.nl
Leiding 16+:
tel. 0180-74 50 84
e-mail: avannieuwkoop@gginst.nl
Kinderclub Obadja: (leeftijdgroep 6 t/m 12 jaar)
tel. 0182-78 74 48
e-mail: asuijkerjr@gginst.nl
Vrijwilligersorganisatie:
Kerkelijke hulpverlening
tel. 06-11 21 38 82
Contactpersoon:
tel. 0182-53 10 53
e-mail: vrijwilligers-khv@gginst.nl

IBAN kerk: NL87 RABO 0371 3337 92
IBAN diaconie: NL75 RABO 0371 3338 14
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24471767
RSIN-nummer: 818867280

Voorheen bediend door:
Ds. G. van Reenen 1916-1920
Ds. J. Overduin 1922-1924
Ds. R. Kok 1925-1930
Ds. A. de Blois 1935-1945
Dr. C. Steenblok 1946-1966
Ds. F. Mallan 1968-1972
Ds. A. van den Berg 1977-2004
Ds. A. Schultink 2010-2015

Kerktijden
- Hans de Vree
De gemeente van Gouda-Stationsplein is geïnstitueerd op 12 juli 1908. Bij de instituering speelde ds. D.C. Overduin een grote rol. Aanvankelijk kerkte men in een zaal aan de Turfmarkt. In 1916 kreeg de gemeente voor het eerst een eigen predikant in de persoon van ds. G. van Reenen. Hij diende de gemeente tot 1920. De vacante periode die volgde, duurde niet lang. In 1922 kwam ds. J. Overduin naar de gemeente, tot hij in 1924 de gemeente weer verliet. In 1925 nam ds. R. Kok een beroep aan van de gemeente. Hij diende de gemeente tot 1930. De gemeente was in deze tijd steeds gegroeid, zodat een eigen kerkgebouw noodzakelijk werd. In 1936 werd een nieuw gebouw geopend aan het Stationsplein. In het jaar daarvoor was ds. A. de Blois naar de gemeente gekomen als predikant. Hij diende de gemeente tot 1945. In 1946 nam dr. C. Steenblok een beroep van de gemeente aan. Tijdens zijn ambtsperiode in Gouda ontstonden er bezwaren tegen zijn prediking. Uiteindelijk resulteerde dit (na verschillende jaren en veel gebeurtenissen) er in dat dr. Steenblok met een deel van de gemeente zich onttrok aan het verband van de Gereformeerde Gemeenten. Na verschillende jaren juridische strijd werd het kerkgebouw uiteindelijk toegewezen aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland. In 1966 stierf dr. Steenblok. Van 1968 tot 1972 was ds. F. Mallan de predikant van deze gemeente. Na ds. F. Mallan kwam in 1977 ds. A. van den Berg naar de gemeente. Helaas vond er in 1980 opnieuw een scheuring plaats. Ds. Van den Berg behield met een deel van de gemeente het kerkgebouw en vormde een Gereformeerde Gemeente in Nederland buiten verband. Hij diende de gemeente tot zijn overlijden in 2004. In 2009 keerde de gemeente weer terug naar de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (binnen verband). In 2010 nam ds. A. Schultink een beroep aan van deze gemeente. Hij diende de gemeente tot 2015.

 

ANBI Documenten