Krimpen aan den IJssel

Terug naar alle Gemeenten

Krimpen aan den IJssel

Algemeen:

Kerkdiensten 9.30 en 17.30 uur
Geïnstitueerd 12 april 1988
Aantal leden per 1 januari 2023 - 161  
Aantal doopleden per 1 januari 2023 - 116

Predikant:
Vacant
Consulent:
Ds. D.E. van de Kieft
Preses:
W. Schults
Cascade 15
2923 AT Krimpen aan den IJssel
tel. 0180-52 31 59
Scriba:
D.J. Verkuil
Noorderstraat 16
2921 AL Krimpen aan den IJssel
tel. 0180-51 81 19
e-mail: gergeminnedkrimpen@gmail.com
Koster:
J. Koelewijn
tel. 0180-52 54 19
Psalmberijming: 
1773
Kerkblad:
Kerkblad
Redactie en administratie:
tel. 0180-52 31 59
Verschijning - 1 x per maand
Jongerenavonden:
JV (8-12 jaar / 12-16 jaar)
Vrijwilligersorganisatie: 
Ruchama
                                   
IBAN kerk: NL36 RABO 0351 9825 31
IBAN diaconie: NL09 RABO 0351 9679 82
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24480098
RSIN-nummer: 821696944

Kerktijden
- Hans de Vree
De gemeente van Krimpen aan den IJssel is nog relatief jong. Na het overlijden van ds. M.A. Mieras van de plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland ontstonden er zorgen in die gemeente. Dit leidde er uiteindelijk toe dat er in 1986 een groep gezinnen uit de gemeente zelfstandig bijeenkwam. Op 12 april 1988 werd deze groep als zelfstandige gemeente geïnstitueerd. In 1994 nam de gemeente een eigen kerkgebouw in gebruik. Dit was een voormalig gymnastieklokaal, wat omgebouwd werd tot kerk. Tot op heden maakt de gemeente gebruik van dit kerkgebouw. De gemeente is nog nooit door een eigen predikant bediend.

 

ANBI Documenten