Ochten

Terug naar alle Gemeenten

Ochten

Algemeen:

Kerkdiensten 10.00 en 18.30 uur
Geïnstitueerd 17 september 1946
Aantal leden per 1 januari 2022 - 455  
Aantal doopleden per 1 januari 2022 - 468

Predikant:
Vacant
Consulent:
Ds. D.E. van de Kieft
Preses:
G.M.W. Verwoert
Bagijnestraat 8
4051 AL Ochten
tel. 0344-64 25 05
Scriba:
J.A. Zwerus
Groenestraat 45
4051 BZ Ochten
tel. 0344-64 63 46
e-mail: scriba@gginochten.nl
Koster:
G. van Zetten
tel. 0344-64 30 06
Psalmberijming:
1773
Kerkblad:
Kerkblad van de Ger. Gem. in Ned.
te Ochten
Redactieadres:
tel. 0344-64 36 19
e-mail: lcvandendikkenberg@gginochten.nl
Verschijning - 1 x per maand
Jongerenavonden:
-12 JV Samuël:
 tel. 0344-74 50 29
+12 JV Habor:
tel. 0488-48 00 11
+15 JV Daniël:
tel. 06-15 47 80 88
Vrijwilligersorganisatie:
Een Helpende Hand
Contactpersonen:
tel. 0344-64 40 64
tel. 0344-64 63 30
e-mail: jenwknop@kliksafe.nl

IBAN kerk: NL97 RABO 0347 9161 63
IBAN diaconie: NL38 RABO 0330 3657 54
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 30274517
RSIN-nummer: 007734013
     
Voorheen bediend door:
Ds. Chr. van de Woestijne 1970-1988

Kerktijden
- Hans de Vree
De gemeente van Ochten werd geïnstitueerd op 17 september 1946. Er werden echter al vanaf 1932 diensten gehouden in een kerkgebouw in IJzendoorn als afdeling van Opheusden. In het jaar 1956 werd besloten tot nieuwbouw van een kerkgebouw in Ochten. In 1953 bleef de gemeente aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten. Pas in 1956 trad de gemeente in navolging van Opheusden in zijn geheel uit het kerkverband. In dat jaar halveerde de gemeente echter alsnog, hoofdzakelijk door een meningsverschil over de plaats van het nieuw te bouwen kerkgebouw. Ds. Chr. van de Woestijne diende de gemeente van 1970 tot 1988 als emeritus-predikant. In 2014 nam de gemeente een geheel nieuw kerkgebouw in gebruik. De reden hiervan was voornamelijk een sterke groei van het ledental. Ds. J. Roos leidde de dienst, waarin het kerkgebouw in gebruik genomen werd. De naam van deze kerk luidt ‘Petrakerk’.

 

ANBI Documenten