Doorgaan naar content

Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Terug naar alle classes

Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Synode (vergadering 2023):

Preses: 
Ds. J.A. Weststrate

Scriba/quaestor:
C. Dubbeld
Waterkers 36
2804 PK Gouda
tel. 06-46 61 43 87
E-mail: cdubbeld@kliksafe.nl

2e scriba:
M.W. Stouten
Brouwerijstraat 16
4543 CX Zaamslag
tel. 0115-43 60 64

De synode wordt na het sluiten van de vergadering waar nodig in rechte vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de laatstgehouden vergadering (art. 29a D.K.O.).

Roepende kerk voor de eerstvolgende synode is Elspeet.
De vergadering wordt D.V. gehouden op woensdag 5 juni 2024 te Barneveld, aanvang 10.00 uur.
De avond hiervoor zal te Barneveld de bidstond worden gehouden.

Lijst van deputaatschappen, stichtingen e.d., welke onder toezicht staan van de synode: 
Deputaatschap Theologische School van de GGiN
Deputaatschap Emerituskas van de GGiN
Deputaten Artikel 49 DKO
Deputaatschap Algemene kerkelijke zaken (Akz)
Deputaatschap Contact Kerken
Deputaatschap Kerk & Overheid
Deputaatschap Kerkrecht
Deputaatschap buitenlandse kerken
Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening (DKD)
Deputaatschap Financiële Dienstverlening (DFD)
Deputaatschap De Wachter Sions
Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH)
Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden (HBN)
Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese (DOOC)
Deputaatschap Zending en Evangelisatie
Deputaatschap Huwelijksvraagstukken
Deputaatschap Bejaardenoorden

Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG)
Stichting Gehandicaptenzorg De Schutse
Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VBSO) (De Scholenbond), hieronder resulteert de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum, KOC diensten en KOC visie

Adres

Waterkers 36
2804 PK Gouda