Seksueel misbruik

Op deze pagina vindt u informatie over het meldpunt huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling.

Project Huiselijk geweld en kindermishandeling

Hebt u vragen over huiselijk geweld, seksueel misbruik of kindermishandeling? De aandachtfunctionarissen van het project Huiselijk geweld en kindermishandeling staan voor u klaar. De aandachtfunctionarissen werken vanuit De Vluchtheuvel, Stichting Schuilplaats en KOC Diensten.

Initiatiefnemers van dit project zijn:

de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland);

de Hersteld Hervormde Kerk.

Contactgegevens aandachtfunctionaris van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland:  

Gertrude van den Belt 

Tel. 06-11 07 45 67 | 0318-51 73 10

E-mail: gjvandenbelt@koc.nu