Doorgaan naar content

Deputaatschap Bejaardenoorden

Terug naar alle deputaatschappen

Deputaatschap Bejaardenoorden

Algemeen:

Bij Huize Winterdijk waakt het Deputaatschap - als Identiteitsraad - over haar statutaire identiteit. Wezenlijk daarbij zijn haar contacten met de achterban. Verder heeft de Identiteitsraad een goedkeurende functie bij de benoeming van pastoraal medewerkers en een adviserende functie bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Bestuur. Tot slot informeert Huize Winterdijk de Identiteitsraad wat betreft relevante strategische en beleidsmatige ontwikkelingen.

Voorzitter:
A.C. van Rinsum, Scherpenzeel
Secretaris: 
G. Lodder
Veerplein 81
3331 LD Zwijndrecht
tel. 078-681 98 96
Leden:
J. Beeke, Kruiningen
P.J. van Helden, Alblasserdam
A. Krijgsman, Gouda
J. Rozendaal, Gouda
J. van der Tang, Rhenen
M. Weststrate, Kloetinge

Woonzorgcentrum “Huize Winterdijk”
Huize Winterdijk is een woonzorgcentrum van de Stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen. Deze stichting heeft de ANBI-status.

Adres:
Winterdijk 8
2801 SJ Gouda
tel. 0182-68 00 00
e-mail: info@huizewinterdijk.nl
website: www.huizewinterdijk.nl
Bestuurder:
C. van de Craats
e-mail: bestuur@huizewinterdijk.nl
Adviespunt Wonen Zorg en Welzijn: 
e-mail: klantadviseur@huizewinterdijk.nl

Voor informatie over het aanvragen van een woning, over de mogelijkheid van tijdelijke opname of over de afdeling kleinschalig wonen, of zorg, of deelname aan onze dagbesteding kunt u contact opnemen met het adviespunt Wonen Zorg en Welzijn van Huize Winterdijk.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. Daarnaast is zij werkgever van de Raad van Bestuur en staat deze met advies terzijde.

Voorzitter:
A.R. van Doorn
Rijksstraatweg 78b
4194 SL Meteren
tel. 0345-56 95 46
Secretaris: 
J. van 't Goor
Graafhorstweg 12
3774 RB Kootwijkerbroek
tel. 0342-44 14 53
Leden:
G.J. Kwetters, Lunteren
mw. A.J. de Frel - Krijgsman, Hendrik-Ido-Ambacht
D.M.P. van de Merwe, Overberg

IBAN: 
NL98 INGB 0693 6623 28 t.n.v. Stichting Bejaardenoorden Geref. Gemeenten in Nederland te Gouda

Onder dit deputaatschap valt Steun Stichting "Vrienden van Winterdijk".

Om praktische redenen zijn de activiteiten tot het op wettige wijze verkrijgen van fondsen voor Huize Winterdijk ondergebracht in een afzonderlijke stichting: Steun Stichting “Vrienden van Winterdijk”. Deze stichting heeft de ANBI-status.

Steun Stichting Vrienden van Winterdijk
Winterdijk 8
2801 SJ Gouda
website: www.huizewinterdijk.nl/steunstichting

Bestuur
Voorzitter: 
A. Krijgsman
Caroluslaan 4
2742 LL Waddinxveen
tel. 0182-63 15 14
e-mail: adrkrijgsman@kliksafe.nl
Penningmeester: 
W.B. Eijkelboom
Sierkersstraat 14
3465 JV Driebruggen
e-mail: eijkelboom@kliksafe.nl

Behalve de ontvangst en verantwoording van de in de gemeenten gehouden collecten en van de vele giften, bestaan deze activiteiten o.a. in het organiseren van de jaarlijkse verkoopdag in en bij Huize Winterdijk te Gouda, die als regel gehouden wordt op de laatste zaterdag van de maand september; de verkoop van artikelen in de winkel van “Huize Winterdijk” en de verkoopactiviteiten van vele vrijwilligers/vrijwilligsters in het land.

IBAN: 
NL21 INGB 0668 7606 13 t.n.v. Steun Stichting “Vrienden van Winterdijk” te Gouda.


Adres

Veerplein 81
3331 LD Zwijndrecht