Doorgaan naar content

Deputaatschap Financiële Dienstverlening

Terug naar alle deputaatschappen

Deputaatschap Financiële Dienstverlening

Voorzitter:  
Ds. J.A. Weststrate, Gouda (Stationsplein)
Secretaris:
A.J. Deurloo
Grevelingenstraat 10
4311 GC Bruinisse
tel. 0111-48 19 39
e-mail: ajdeurloo@kliksafe.nl
Penningmeester:
Vacature (voor informatie is de 2e penningmeester te raadplegen)
2e secretaris:
J.J.H. Gortzak, Alblasserdam
2e penningmeester:
J.M. Visser, Achterberg
tel. 0317-61 41 95

Het deputaatschap heeft onder meer als doelstelling:

a. kerkbouw:
Het verstrekken van leningen aan kerken voor de bouw of verbouw van een kerkgebouw, pastorie of verenigingsgebouw, alles in de ruimste zin.
b. ambtelijke bijstand aan/vanuit het buitenland:
De bekostiging van buitenlandse dienstreizen van predikanten om over en weer de gemeenten in het ambtelijke werk bij te staan in de bediening van Woord en sacramenten.
c. ondersteuning onderwijskosten Canada en Zuid-Afrika: 
Het verstrekken van financiële steun aan kerken en scholen van de Reformed Congregations in North America (RCNA) en de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Zuid-Afrika, ter verlichting van de hoge kosten verbonden aan het volgen van onderwijs op gereformeerde grondslag in Canada en Zuid-Afrika, een en ander binnen het daarvoor door de Synode gestelde mandaat.

Om het deputaatschap van de nodige middelen te voorzien kunnen kerkenraden leningen verstrekken. Voor particulieren die aan het deputaatschap een lening willen verstrekken is dit alleen toegestaan indien de lening via een kerkenraad loopt.
Overigens kan het deputaatschap ook worden gesteund door middel van testamentaire beschikkingen (legaten), schenkingen en giften.

Collecten en giften kunnen worden overgemaakt op:

IBAN (Rabo):
NL23 RABO 0116 9398 34 ten gunste van kerkbouw (BIC: RABONL2U)
NL63 RABO 0127 2570 04 ten gunste van ondersteuning onderwijskosten Canada (BIC: RABONL2U)

Erkend als ANBI-instelling per 1 januari 2008.

Adres

Grevelingenstraat 10
4311 GC Bruinisse

Financiële gegevens

  • Deputaatschap Financiële Dienstverlening