Doorgaan naar content

Deputaatschap Huwelijksvraagstukken

Terug naar alle deputaatschappen

Deputaatschap Huwelijksvraagstukken

Algemeen:

Het deputaatschap adviseert kerkenraden over huwelijksvraagstukken. Aan kerkenraden wordt verzocht om in voorkomende gevallen eerst de consulent te raadplegen. De consulent kan dan met de kerkenraad bepalen of de zaak ter advisering wordt voorgelegd aan het deputaatschap.

Voorzitter:
Ds. J. Roos, Barneveld
Secretaris:
R.A. van der Garde
Smachtkamp 44
4043 LP Opheusden
tel. 0488-44 22 99
e-mail: ravandergarde@ggnopheusden.nl
Leden:
Ds. M. Krijgsman, De Beek-Uddel
Ds. J.A. Weststrate, Gouda (Stationsplein)
W. Verboom, Vriezenveen


Adres

Smachtkamp 44
4043 LP Opheusden