Doorgaan naar content

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening

Terug naar alle deputaatschappen

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening

Ingesteld bij besluit van Synode d.d. 8 juni 2016

Algemeen:

Het deputaatschap heeft als doel het kerkverband en de door deze ingestelde deputaatschappen, commissies en kerkelijke vergaderingen van dienst te zijn, door ondersteuning op administratief, secretarieel en organisatorisch gebied en door daaraan gerelateerde adviezen. Hiertoe is een kerkelijk bureau opgericht, welk bureau vanaf 1 maart 2017 operationeel is.

Voorzitter:
W. Verboom, Vriezenveen
Secretaris: 
I. Bal
Deltastraat 7
4306 BJ Nieuwerkerk (Zld.)
tel: 0111-64 29 04
e-mail: i.bal@kliksafe.nl
Penningmeester:
A. Fokker, Hendrik-Ido-Ambacht
Leden:
J.W. van Berkum, Gouda
H. van Klinken, Middelburg
J.M. Visser, Achterberg

IBAN:
NL93 RABO 0312 2430 30 t.n.v. Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening Ger. Gem. in Ned. te Opheusden.
BIC: RABONL2U
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 66651417

Onder dit deputaatschap valt het Kerkelijk Bureau

Algemeen medewerker:
H.D. den Toom
Kantooradres:
Kerkelijk Bureau
Burgemeester Lodderstraat 41
4043 KL Opheusden
tel. 0488-72 70 60
e-mail: kb@ggin.info

Dit deputaatschap verzorgt de uitgave van het Kerkelijk Jaarboek

Redactie:
Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening
Administratie:
Kerkelijk Bureau
Burgemeester Lodderstraat 41
4043 KL Opheusden
tel. 0488-72 70 60
e-mail: kb@ggin.info

Dit deputaatschap beheert de Dr. C. Steenblokbibliotheek

Deze bibliotheek is eigendom van het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening en bevindt zich in het Kerkelijk Bureau, Burg. Lodderstraat 41 te Opheusden.

Bibliothecaris:
H.D. den Toom
Burgemeester Lodderstraat 41
4043 KL Opheusden
tel. 0488-72 70 60 (tijdens kantooruren)
e-mail: kb@ggin.info

IBAN:
NL93 RABO 0312 2430 30 t.n.v. Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening o.v.v. dr. C. Steenblokbibliotheek

Richtlijnen voor het uitlenen van boeken:

1. Voor het aanvragen/lenen van boeken kan men zich wenden tot de bibliothecaris.

2. De uitleentermijn bedraagt maximaal 3 maanden, voor maximaal vijf boeken.

3. Of boeken (vooral die van vóór 1850) voor uitlening geschikt zijn, staat ter beoordeling van de bibliothecaris, eventueel in overleg met de secretaris van het deputaatschap.

4. De boeken worden alleen persoonlijk overhandigd na afspraak, zowel bij uitlenen als bij terugbrengen. De bij afgifte getekende uitleenbrief geldt als bewijsstuk van ontvangst. Bij het weer terugbrengen van geleende boeken ontvangt men een bewijs van terug ontvangst. Tot zolang blijft de lener aansprakelijk.

5. Boeken die niet op tijd door de lener worden terugbezorgd moeten worden vergoed tegen de dan geldende dagprijs, te bepalen door de bibliothecaris.

6. De boeken mogen door lener alleen thuis worden ingezien. Doorgeven aan derden, kopiëren of op andere wijze reproduceren is niet toegestaan, dan alleen na toestemming van de bibliothecaris.

Adres

Deltastraat 7
4306 BJ Nieuwerkerk (Zld.)

Financiële gegevens

  • Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening