Doorgaan naar content

Deputaatschap Kerkrecht

Terug naar alle deputaatschappen

Deputaatschap Kerkrecht

Ingesteld bij besluit van de Synode d.d. 9 juni 2021

Algemeen:

Het deputaatschap heeft ten doel: de bezinning op en het delen van kennis en informatie over het gereformeerde kerkrecht. Het deputaatschap ontplooit activiteiten, zowel in beleidsmatige als uitvoerende zin, die gericht zijn op:

  • het geven van voorlichting en advies over kerkrechtelijke vraagstukken met een algemeen karakter aan kerkenraden en andere kerkelijke organen;

  • het signaleren van knelpunten bij de toepassing van het kerkrecht;

  • het doen van voorstellen tot het actualiseren van het kerkrecht in het algemeen en de Dordtse kerkorde en appelprocedure in het bijzonder;

  • het bevorderen van kennisoverdracht, de toerusting van ambtsdragers en het verstrekken van informatie over het kerkrecht.

Het deputaatschap heeft niet als taak te adviseren bij vragen rond een concreet kerkelijk geschil, maar kan vragenstellers wel verwijzen naar de juiste personen of instanties.

Voorzitter: 
W. Verboom, Vriezenveen
Leden:
J.W. van Berkum, Gouda
M. Rebel, Renswoude
A. Weggeman, Capelle aan den IJssel
Adviseur / meelezer:
Ds. O.M. van de Tang, Chilliwack (British Columbia, Canada)
Voor vragen: 
e-mail: deputaatschapkerkrecht@ggin.info