Doorgaan naar content

Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese

Terug naar alle deputaatschappen

Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese

Ingesteld bij besluit Part. Synode d.d. 13 juni 2018

Voorzitter:
Ds. D.E. van de Kieft, Urk 
Secretaris:
A.R. Bronkhorst
Henri Dunantlaan 26
3771 XP Barneveld
tel. 0342-40 05 49
Penningmeester:
L.A. Boon, Gouda
Leden: 
A. Bolier, Elspeet
G.G.M. Janssen, 's-Gravendeel
J.F. de Mul, Terneuzen
M.J. Schot, Bruinisse
E-mail:
dooc@ggin.info
Website:
www.jongeren.nu
www.nabijmagazine.nu

Het Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese (DOOC) heeft als hoofddoel te bevorderen dat Gods Woord in de gezinnen (en bijgevolg voor de jeugd en in het onderwijs) het eerste en het laatste Woord heeft en wel zo dat er in gezin, school en kerk één taal, één boodschap is die klinkt en verbindt. Het hoofddoel is in vier subdoelen uitgewerkt:
     1. lezen van Gods Woord en de belijdenisgeschriften;
     2. kennis van Gods Woord en de belijdenisgeschriften;
     3. koppeling met de vragen van deze tijd (ethiek, meningsvorming);
     4. integratie in ons persoonlijk leven en de omgang met onze medemens.
De geformuleerde (sub)doelstelling(en) vormen de lijnen waarlangs de toerusting en vorming van ambtdragers, het gezin, de jongeren en de school gestalte zal krijgen.

Ter verwezenlijking van de geformuleerde (sub)doelstelling(en) zullen reeds bestaande kanalen worden gebruikt, waarbij ontmoeting met de doelgroepen belangrijk is. Het betreft dan voornamelijk het coördineren en afstemmen van veelal bestaande activiteiten, met als doel dat ze elkaar ondersteunen en versterken. Waar nodig zal, in goed overleg met bestaande kanalen, uitbreiding en verdieping van (bestaande) werkwijzen en producten plaatsvinden.

IBAN:
NL70 RABO 0360 9010 69 t.n.v. Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese te Barneveld

Op deze webpagina vindt u het button 'Verbond en Doop'. Wanneer u hierop doorklikt opent zich de PDF-versie van deze uitgave van het deputaatschap. 

Erkend als ANBI-instelling per augustus 2022.

Adres

Henri Dunantlaan 26
3771 XP Barneveld

Financiële gegevens

  • Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese