Doorgaan naar content

Deputaatschap Zending en Evangelisatie

Terug naar alle deputaatschappen

Deputaatschap Zending en Evangelisatie

Ingesteld bij besluit Synode d.d. 13 juni 2018

Voorzitter:
Ds. M. Krijgsman, De Beek-Uddel
Secretaris:
A.C. van Bochove, Gouda (Gerbrandyweg)
Penningmeester:
H. van den Brink, Renswoude
Leden:
Ds. J.A. Weststrate, Gouda (Stationspelin)
W.H. Kerst, Gouda (Gerbrandyweg)
K.L. Pijpelink, Zaamslag
A. Schalk, Ochten
L. van der Tang, Rhenen
G.C. Verdouw, Barneveld
Postadres:
Krugerlaan 86
2806 EL Gouda
tel. 06-53 31 58 84
e-mail: secretariaat@dzeggn.nl
IBAN (Rabo):
NL45 RABO 0350 5641 32 t.n.v. Deputaatschap Zending/Evangelisatie

Het Deputaatschap Zending en Evangelisatie heeft als taak onder meer het identificeren en ontwikkelen van zendingsgebieden en de werving en begeleiding van zendelingen en zendingswerkers. Daarbij is Woordverkondiging de primaire focus, zodat ook bij materiële hulpverlening de nadruk erop zal moeten liggen om de mensen met het Woord in aanraking te brengen. Het werk van de Stichting Bethlehem in Zuid-Afrika valt onder de verantwoordelijkheid van dit deputaatschap, waarbij de stichting fungeert als uitvoerende organisatie. Verder voert het deputaatschap regelmatig overleg met het bestuur van de Nederlandse Stichting Mbuma-zending, en onderhoudt het contacten met andere zendingsorganisaties. Het deputaatschap betrekt de leden en de plaatselijke gemeenten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland bij de ondersteuning van het zendingswerk. Het deputaatschap richt zich op termijn ook op doordenking van evangelisatie in eigen land.

Voor informatie over Stichting Bethlehem zie: www.stichtingbethlehem.nl

Adres

Krugerlaan 86
2806 EL Gouda

Financiële gegevens

  • Deputaatschap Zending en Evangelisatie