Doorgaan naar content
Terug naar alle gemeenten

Gouda-Gerbrandyweg

Algemeen:

Kerkdiensten 10.00 en 18.30 uur
Geïnstitueerd 12 juli 1908
Aantal leden per 1 januari 2024 - 465
Aantal doopleden per 1 januari 2024 - 389

Predikant:
Vacant 
Consulent:
Ds. A. Geuze
Preses:
M.J. Visser
Zuidkade 132
2741 JH Waddinxveen
tel. 0182-61 38 89
Scriba:
J.W. van Berkum
Dagpauwoogstraat 12
2805 KV Gouda
tel. 0182-55 91 70
e-mail: scriba@ggin-gouda.nl
Koster:
M. Walraven
Gerbrandyweg 14
2805 BZ Gouda
tel. 0182-57 25 41
e-mail: r.walraven@ggin-gouda.nl
Psalmberijming:
1773
Kerkblad:
Kerkbode
(tevens kerkblad voor Berkenwoude)
Redactie en administratie: 
Kerkenraad Ger. Gem. in Ned.
tel. 0182-35 12 24 of 06-53 12 29 53 
e-mail: info@boonadvies.nl
Verschijning - 1 x per 2 weken
Jongerenavonden:
20-:

tel. 0182-60 18 83
e-mail: 16plus@ggin-gouda.nl
16-:
tel. 0182-74 80 11 of 06-52 63 92 03
e-mail: 16min@ggin-gouda.nl
12- "De Rode Draad" (basisschool groep 5-8):
tel. 0182-50 40 33
e-mail: rodedraad@ggin-gouda.nl
Contactpersoon voor studenten:
tel. 0182-39 56 02
Vrijwilligersorganisatie:
Kerkelijke hulpverlening
Gouda-Gerbrandyweg
Contactpersoon:
tel. 0182-52 03 23
e-mail: KHV@ggin-gouda.nl
Zendingscommissie:
Contactpersoon:
tel. 06-25 18 12 58
e-mail: p.bremmer@ggin-gouda.nl

IBAN kerk: NL49 RABO 0322 4636 45
IBAN diaconie: NL08 RABO 0322 4389 69
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24469987
RSIN-nummer: 807600635

Voorheen bediend door:
Ds. G. van Reenen 1916-1920
Ds. J. Overduin 1922-1924
Ds. R. Kok 1925-1930
Ds. A. de Blois 1935-1945
Dr. C. Steenblok 1946-1966
Ds. F. Mallan 1968-1972
Ds. A. van den Berg 1977-1980
Ds. A. Geuze 2007-2011
Ds. A. Geuze 2018-2022

.

Adres

Gerbrandyweg 12
2805 BZ Gouda

Algemeen

  • De geschiedenis van Gouda-Gerbrandyweg

Financiële gegevens

  • Gouda-Gerbrandyweg